Netdating Gribskov Free sex hooot k s a

11-Jun-2018 11:22

Mobil markedsføring i et B2C marked Kandidatafhandling udarbejdet af Kenneth Nowotny Claus Svanholm Vejleder: Per Østergaard Jacobsen Uddannelse: Cand.merc, Økonomisk Markedsføring ved Copenhagen Business School Sidetal: 117,9 Satsenheder: Title in English: Mobile Marketing in a B2C market Dato: 28/ Executive summary This master thesis evolves around mobile marketing, and the mechanisms that surround the subject.First we have gone through the media market in Denmark and analyzed the different available advertising media s.Det er vores håb, at vores begejstring, motivation og engagement for både specialet og hele disciplinen skinner igennem for læseren. 3 Indholdsfortegnelse FIGURLISTE 8 TABELLISTE 8 1 INDLEDNING 9 2 PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING STRUKTUR (GRAFISK) 11 3 METODE, TOLKNING OG DEFINITIONER VIDENSKABSTEORI EKSPLORATIV UNDERSØGELSE KVALITATIV METODE KVANTITATIVE DATA KVALITATIVE INTERVIEWS ETISKE PROBLEMSTILLINGER BIAS OG REFLEKSION VALIDITET OG RELIABILITET VALIDITET RELIABILITET TOLKNING OG DEFINITIONER MOBIL MARKEDSFØRING MOBIL REKLAME SMARTPHONES OPERATIVSYSTEM (OS) APPLIKATION (APP) LANDINGPAGE/LANDINGSITE 21 4 UDVIKLING I BRUGEN AF MOBILTELEFONER OG MOBILE SERVICES SMARTPHONE-BRUGERNES DEMOGRAFI ER FORSKELLIG FRA MARKED TIL MARKED DANMARK HVORDAN FÅR MOBILE BRUGERE ADGANG TIL INDHOLD 28 5 PESTEL-ANALYSE AF MARKEDET FOR MOBIL MARKEDSFØRING POLITISK ØKONOMI SOCIALE 30 4 5.4 MILJØMÆSSIG LOVMÆSSIGT 32 6 MEDIERNE I DANMARK MEDIEVALG OG UDBUD I DANMARK DAGBLADENE MAGASINER BIOGRAF RADIO OUTDOOR HUSSTANDSOMDELTE REKLAMER TV INTERNET MOBILTELEFONEN SOM MEDIEGRUPPE 38 7 ANNONCERINGSFORMER QR KODER HVORFOR BRUGE QR? BRUGEREN SKAL NED I EN UNATURLIG POSITION FOR AT SCANNE KODEN (MADDALONI, 2011) FIGUR 9 - QR KODE MED DIREKTE URL TIL CBS LIBRARY FIGUR 10 - QR KODE MED FORKORTET URL TIL CBS LIBRARY FIGUR 11 UDVIKLING AF SØGNING PÅ MOBIL OG COMPUTERE (ICROSSING, 2011) FIGUR 12 - EKSEMPEL PÅ INDLØSNING AF MOBILKUPON (IUM, 2011) FIGUR 13 - TRE TYPER ATTITUDE REAKTIONER (EAGLY & CHAIKEN, 1993) FIGUR 14 - THE THEORY OF REASONED ACTION (PETER, OLSON & GRUNERT, 1999) FIGUR 15 - THEORY OF PLANNED BEHAVIOR (EGEN TILVIRKNING EFTER AJZEN 1991) FIGUR 16 - HVORDAN ATTITUDE INDVIRKER PÅ TPB (EGEN TILVIRKNING) FIGUR 17 - GRAD AF TILLID TIL FORSKELLIGE FOR AF MARKEDSFØRING (NIELSEN, 2009) FIGUR 18 - HVORDAN SUBJEKTIV NORM INDVIRKER PÅ TPB (EGEN TILVIRKNING) FIGUR 19 - HVORDAN PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL INDVIRKER PÅ TPB ( EGEN TILVIRKNING) FIGUR 20 - TRIADIC RELATIONSHIP (BANDURE, 1986) FIGUR 21 - FORDELING AF KUNDER OG DEN PROFIT DE SKABER.B-T-C MARKEDET PROBLEMSTILLINGER MOBILE SEARCH MOBILE WEB BANNERS MOBILE RICH MEDIA MOBILKUPONER JURA MARKEDSFØRING AF KUPONEN BESTILLING AF KUPONEN LEVERING INDLØSNING PROBLEMSTILLINGER APPS WEB-APPS 58 8 FORBRUGERADFÆRD ATTITUDE TEORI KOGNITIV, AFFEKTIV OG ADFÆRDSMÆSSIG ANALYSE AF ATTITUDE ATTITUDEMODEL MULTIATTRIBUTE ATTITUDE MODEL THEORY OF REASONED ACTION ATTITUDE TOWARD BEHAVIOR SUBJEKTIV NORM DEN SAMLEDE MODEL THEORY OF REASONED ACTION KRITIK AF THEORY OF REASONED ACTION 65 5 8.6 THEORY OF PLANNED BEHAVIOR DEN SAMLEDE MODEL FOR BESTEMMELSE AF ADFÆRDEN EMPIRISK ANVENDELSE AF THEORY OF PLANNED BEHAVIOR ATTITUDE TIL MOBIL MARKEDSFØRING UNDERHOLDNING INFORMATION IRRITATION TROVÆRDIGHED SUBJEKTIV NORM I RELATION TIL MOBIL MARKEDSFØRING PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL I RELATION TIL MOBIL MARKEDSFØRING TILLID I RELATION TIL MOBIL MARKEDSFØRING DELKONKLUSION 74 9 DEFINITION AF MÅLGRUPPER ONE-TO-ONE MARKETING MÅLGRUPPERNE FOR MOBIL MARKEDSFØRING CARLSON MARKETING GALLUP OPSUMMERING MASLOW - BEHOVSTEORI FYSISKE BEHOV TRYGHEDSBEHOV SOCIALE BEHOV EGO BEHOV BEHOV FOR SELVREALISERING MASLOWS SAMMENHÆNG MELLEM MOTIVATIONS BEHOVENE SELVREALISERINGSBEHOVET MANGELBEHOV VÆKSTBEHOV KRITIK AF MASLOW S BEHOVPYRAMIDE OPSUMMERING: MASLOW S INDVIRKNING PÅ MOBIL MARKEDSFØRING FYSISKE BEHOV TRYGHEDSBEHOV SOCIALE BEHOV EGO BEHOV SELVREALISERING AIDA MODELLEN - HIERACHY OF EFFECTS AIDA MODELLEN HIERACHY OF EFFECTS MODELLEN UDVIDELSE AF AIDA TIL AIDA(L) 98 6 12 SWOT MODEL FOR MOBIL MARKEDSFØRING STYRKER SVAGHEDER MULIGHEDER TRUSLER MOBILEN I DEN STRATEGISKE MARKEDSFØRINGSPLAN CASES CASE - ELEVKAMPAGNE CASE SNICKERS 2010 VM SPONSORAT KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BILAGSLISTE 131 BILAG A: ET TYPISK DØGN FOR EN INFLUENCER 131 BILAG B: ET TYPISK DØGN FOR EN NETWORKER 132 BILAG C: ET TYPISK DØGN FOR EN KNOWLEDGE-SEEKER 133 BILAG D: ET TYPISK DØGN FOR EN FUNCTIONAL 134 BILAG E: H&M CASEN 135 BILAG F: INTERVIEW MED ANDERS THORUP 136 BILAG G: INTERVIEW MED MICHAEL LUND ANDERSEN 139 7 Figurliste FIGUR 1 - PROJEKTFLOW (EGEN TILVIRKNING) FIGUR 2 - FORDELING AF SMARTPHONES, DELT PÅ ALDER I USA OG EU FIGUR 3 TELEFON ABONNEMENTER I DANMARK (IT- OG TELESTYRELSEN, ITST. (JACOBSEN, 2000) FIGUR 22 - PLACERING AF DE OTTE IDENTIFICEREDE MÅLGRUPPER FIGUR 23 - FORDELING AF FIRE UD AF DE SEKS IDENTIFICEREDE SEGMENTER - INDEX DANMARK/GALLUP FIGUR 24 - SEGMENTERINGENS FORDELING FIGUR 25 - MASLOWS BEHOVSPYRAMIDE FIGUR 26 AIDA VS.DK, 2010) FIGUR 4 DATA FORBRUG I DANMARK PÅ MOBILTELEFONEN (IT- OG TELESTYRELSEN, ITST. HOE MODELLEN FIGUR 27 EGEN VIDEREUDVIKLING AF OTTO OTTOSENS VERSION AIDA (OTTOSEN, 2001) FIGUR 28 - MOBIL MARKEDSFØRINGSKOMMUNIKATION (LEPPÄNIEMI & KARJALUOTO, 2008) Tabelliste TABEL 1 - UDVIKLING AF ABONNEMENT SAMT UDVIKLING AF DATAFORBRUG (IT- OG TELESTYRELSEN, ITST.

netdating Gribskov-84netdating Gribskov-16

Hvad skal virksomheder være opmærksomme på ved brug af mobil markedsføring?

Kombinationen af hans engagement & faglige kompetencer samt interesse for afhandlingen, har været enestående.

Tak til mediebureauet IUM, der har stillet tal og cases til rådighed for os.

I dag foregår denne form for mobilt internetbrug på smartphones, der har hurtig internetforbindelse, store skærme, computerkraft som hjemmecomputere ved årtusindeskiftet og med eget styresystem.

Med udbredelsen af disse smartphones i Danmark er mulighederne for mobil markedsføring samtidig blevet enorme.

Hvad skal virksomheder være opmærksomme på ved brug af mobil markedsføring?Kombinationen af hans engagement & faglige kompetencer samt interesse for afhandlingen, har været enestående.Tak til mediebureauet IUM, der har stillet tal og cases til rådighed for os.I dag foregår denne form for mobilt internetbrug på smartphones, der har hurtig internetforbindelse, store skærme, computerkraft som hjemmecomputere ved årtusindeskiftet og med eget styresystem.Med udbredelsen af disse smartphones i Danmark er mulighederne for mobil markedsføring samtidig blevet enorme.It is therefore vital for a business to have a well-defined mobile strategy before they venture into this new advertising media.